IMG_8365-baumaktiongruene

v.r.n.l.: Barbara Graf, Mersad Rekic, Peter Berg, Gabriele Munk

v.r.n.l.: Barbara Graf, Mersad Rekic, Peter Berg, Gabriele Munk